Δευτέρα, Μαΐου 11, 2009

Ένα πράσινο Οικονομικό Όραμα για την Ευρώπη Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι πιστεύουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους ότι είμαστε τμήμα ενός πλούσιου αλλά πεπερασμένου, αλληλοεξαρτώμενου και εύθραυστου οικοσυστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε την οικονομία ως εργαλείο και όχι αυτοσκοπό. Η προτεραιότητα κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, τώρα και στο μέλλον. Μπορούμε να έχουμε υγιή οικονομία μόνο αν η Γη είναι υγιής. Η περιβαλλοντική και η κοινωνική βιωσιμότητα είναι απαραίτητοι όροι για να υπάρξει πράσινη οικονομία. Η Γη δεν ανήκει σε εμάς που ζούμε τώρα, παρά την διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επόμενων γενεών. Η βιώσιμη ανάπτυξη ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.Το πράσινο όραμα για την οικονομία καθιστά κεντρικό θέμα την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη μέσα στα έθνη αλλά κι ανάμεσα στα έθνη. Αυτό περιλαμβάνει τη δίκαιη χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την αναστροφή της τάσης μεγέθυνσης της διαφοράς πλούσιων και φτωχών. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ http://www.ecogreens-gr.org/Docs/PolicyDocuments/EGP_Green_Economy_EL.pdf
Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή πορείας, κι εμείς χρειαζόμαστε τη δική σας φωνή για να κάνουμε την αλλαγή αυτή, πράξη. Υπογράψτε για να δηλώσετε την υποστήριξή σας στη βασική ιδέα του Πράσινου New Deal: επενδύσεις 500 δις ευρώ μέχρι το 2014 για δουλειά σε 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου