Τρίτη, Δεκεμβρίου 01, 2015

Θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πράσινου επαγγελματικού Προσανατολισμού τέθηκαν στη συνάντηση του Βουλευτή Γ. Δημαρά, με τον Υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη


ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

Βουλευτής Β’ Αθηνών, ΣΥΡΙΖΑ (μέλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ)
1.12.2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πράσινου επαγγελματικού Προσανατολισμού

  τέθηκαν στη συνάντηση του Βουλευτή Γ. Δημαρά, με τον Υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη


Την Παρασκευή 27.11.2015 έγινε συνάντηση του Βουλευτή Γιώργου  Δημαρά με τον Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη.  Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με την θετική ανταπόκριση του Υπουργού στα αιτήματα που τέθηκαν από τον Βουλευτή σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και τον Οικολογικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
Αναφορικά με την συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) το Υπουργείο θα προχωρήσει στην έκδοση της απαραίτητης ετήσιας εγκυκλίου.
Επίσης, σύμφωνη γνώμη εξέφρασε ο Υπουργός για το αίτημα της δημιουργίας ενιαίου αυτοτελούς Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ για τις δύο βαθμίδες (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), που σήμερα είναι κατατετμημένες σε διαφορετικές διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ, υπό τη σκέπη της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών. Η αναμόρφωση του Οργανογράμματος με το νέο τμήμα δεν δημιουργεί  πρόσθετο οικονομικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός της ΠΕ.
Αναφορικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που γίνεται μεν εντός ωρολογίου προγράμματος αλλά προαιρετικά από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, εκφράστηκε η πρόθεση επέκτασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων της λεγόμενης «ευέλικτης ζώνης» για κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου και σε υποχρεωτική και όχι μόνο εθελοντική βάση.  
Αναφορικά με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ζητήθηκε  η εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου (μία ή δύο εβδομαδιαίες ώρες, που σήμερα γίνεται σε εθελοντική βάση απογευματινές ώρες) .
Η μέθοδος διδασκαλίας και η σύνταξη επιστημονικών εγχειριδίων χαμηλού κόστους (π.χ. e-learning) και χωρίς επιβάρυνση του σχολικού προγράμματος Γυμνασίων-Λυκείων πάνω σε θέματα σχετικά με την αειφορία, την διαχείριση των φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή και τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις θα συζητηθεί από ειδική επιστημονική ομάδα που θα συσταθεί στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού βρήκε η πρόταση του Γιώργου Δημαρά για την ανάγκη της εναρμόνισης της εκπαίδευσης με τονέο παραγωγικό μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση. Ενόψη της αναδιάρθρωσης των γνωστικών αντικειμένων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η επέκταση των ειδικοτήτων περιβάλλοντος και των σύγχρονων  τεχνολογιών στα ΓΕΛ, τα ΕΠΑΛ και τις σχολές μαθητείας, καθώς και η λειτουργία Αγροτικών Σχολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου